SWOND s.r.o. SWOND s.r.o.

 

 

 

Hlavní stránka Služby Prodej Aplikace O společnosti

SWOND s.r.o. Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10

tel.: 602 646 840 tel.: 271 960 561 fax: 271 960 561 info@swond.cz

 

Správa informačních technologií

Externí správa výpočetní techniky, počítačových sítí a aplikací

Při vzniku incidentu se servisní zásah provádí na požádání zákazníka v čase dle potřeby, nejpozději však do 48 hodin po ohlášení nebo podle dohody. Zahrnuje opravy a odstraňování závad na hardware a software, ať už na jednotlivých počítačích nebo síťových stanicích, tak i na serverech nebo rozvodu počítačové sítě. U programového vybavení je v rámci servisu zajištěno instalování nových aplikací, nastavení a konfigurace, popřípadě opravy datových souborů. Pokud se jedná o závadu odstranitelnou na místě, je ihned odstraněna. U složitějších případů se doba odstranění závady prodlužuje v závislosti na její komplikovanosti. Cena za provedenou práci je 1050,- Kč za jednu pracovní hodinu v našem servisu nebo 1150,- Kč za jednu pracovní hodinu našeho specialisty u zákazníka (O víkendech, o svátcích a v nočních hodinách je cena za pracovní hodinu navýšena o 100%).

Interní správa výpočetní techniky, počítačových sítí a aplikací

Servisní dohled je prováděn interně, to znamená, že je u zákazníka na stanovenou dobu, každý pracovní den, jeden (pokud je třeba i více) pracovník, který vystupuje podobně, jako by byl zaměstnanec zákazníka. Provádí veškeré práce, které se týkají výpočetní techniky a počítačové sítě, zajišťuje provoz počítačové sítě, zaškolení uživatelů, zpracování a úpravy dat, drobné opravy hardware, nastavení a konfigurace software, tvorbu podpůrných aplikací a jiné činnosti dle pokynů stanovené osoby z řad pracovníků zákazníka. Pracovník je odborně vyškolen pro všechny potřebné práce. Pokud dojde k závadě, kterou nemůže pracovník vlastními silami odstranit, postupuje se podle pravidel Externí správy. Cena za interní správu je stanovena podle vzájemné dohody se zákazníkem formou paušálního poplatku, který zahrnuje všechnu provedenou práci ve stanovené době. Výše poplatku se odvíjí od počtu dohodnutých pracovních hodin a velikosti a složitosti počítačového parku.

Dálková správa výpočetní techniky, počítačových sítí a aplikací

Servisní dohled je prováděn (nepřetržitě nebo v dohodnuté době) dálkově, to znamená, že je počítačová síť neustále monitorována naším specialistou, který dohlíží na bezproblémový chod počítačů, serverů, síťových zařízení a aplikací. V případě vzniklého incidentu se postupuje podle individuální smlouvy, nebo podle pravidel Externí správy. Cena za dálkovou správu je stanovena podle vzájemné dohody se zákazníkem formou paušálního poplatku.

Copyright (C) 2023 SWOND s.r.o.