SWOND s.r.o. SWOND s.r.o.

 

 

 

Hlavní stránka Služby Prodej Aplikace O společnosti

SWOND s.r.o. Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10

tel.: 602 646 840 tel.: 271 960 561 fax: 271 960 561 info@swond.cz

 

Zpracování dat

Pokud provozujete jakýkoli systém, nevyhnete se občasné úpravě, transformaci, čištění nebo jinému zpracování dat. My Vám nabízíme nástroje, které Vám tuto činnost usnadní. Tyto nástroje se neustále vyvíjejí a naše společnost je sama používá při řešení mnoha úkolů nad daty zákazníků. Pomůžeme Vám s načítáním dat z jiných systémů, s pravidelnou kontrolou správnosti dat, s převody dat, s prezentací uživatelům, s reporty pro management, se zjišťováním stavu dat nebo třeba s periodickým přepočítáváním informací. Slouží k tomu tři naše následující produkty.

Data Process Server

Umožňuje časově řízené zpracování nad daty Vašich databázových nebo souborových systémů. Jednotlivé operace se spouštějí podle nastaveného scénáře a provádějí se úkoly stanovené ve speciálních řídících skriptovacích souborech. Systém využívá plnohodnotný SQL jazyk a přidává k němu dimenzionální inteligenci a několika stupňové dávkové zpracování dat. Tento přístup umožňuje řešit mnoho operací, které se nad čistou databází udělat nedají. Výhodou je, že provádění těchto operací si můžete libovolně naplánovat, pravidelně opakovat nebo třeba spustit jen jednou. Využití je zejména při pravidelném čištění dat od nesprávných vstupů, zpracování vstupních dat v data výstupní, přepočítávání výsledků ze surových dat a jejich ukládání k pozdějšímu zpracování, příprava nejrůznějších reportů a jejich doručování k uživatelům. Systém umožňuje zasílat emailem informace o provedených činnostech, jejich výsledcích. Můžete si nechat zasílat různé reporty nebo třeba generovat internetovou stránku s informacemi o stavu Vašeho podnikání. Systém například sleduje počet nevyřízených objednávek a pokud překročí únosnou hranici informuje emailem nadřízeného. Pokud nadřízený nereaguje a nedojde k nápravě a stav se zhoršuje, je následně informován třeba ředitel společnosti. Na konci pracovní doby může systém potom zaslat informace o výši dosaženého obratu nebo třeba o aktuálnímu počtu neuhrazených faktur a jejich částce. Konkrétní využití je jen na Vaší fantazii a možnosti jsou široké.

Data Presentation Toolkit

Jedná se o skripty řízenou aplikaci, které má v základu práce s daty podobnou funkčnost jako výše zmiňovaný Data Process Server, se kterým se vzájemně doplňuje a poskytuje mu svoje služby. Opět využívá plnohodnotný SQL jazyk a umožňuje několika stupňové dávkové zpracování dat, jejich transformace a úpravy. Tady ale podobnost končí a další vlastnosti dělají z tohoto produktu ideální nástroj na prezentaci surových dat, ale hlavně nástroj na prezentaci vypočtených výsledků, které se on-line počítají nad surovými daty a nadále prezentují uživatelům. Ti dostávají do ruky prostředí pro on-line dolování, prohlížení a prezentaci dat a výsledků výpočtů. Aplikace umožňuje různé filtrování a několika stupňové prohlížení dat, vytváření spojených grafů, ve kterých můžete prohlížet vedle sebe výsledky několika výpočtů a to podle aktuálních potřeb uživatele. Díky skriptovacím souborům se dá aplikace rychle přizpůsobovat a řídit. Prostředí aplikace je určeno pro Microsoft Windows.

Data Transformation Tool

Speciální aplikace sloužící k dávkovému pumpování dat mezi různými systémy. Zpracování řídí konfigurační a skriptovací soubory. Aplikace umožňuje nad daty při přenosu provádět různé transformace a úpravy. Umožňuje generovat SQL skripty na vytváření databází a tabulek pro různé systémy a jejich vzájemné převody.

Copyright (C) 2016 SWOND s.r.o.